V proslulé administrativní budově č. 21 firmy Baťa ve Zlíně se konal 20. března další kulatý stůl, který jsme pořádali pod záštitou senátora a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka ve spolupráci s Úřadem práce ČR - Krajskou pobočkou ve Zlíně.

Na setkání jsme seznámili představitele regionu s potřebnými systémovými změnami a s kroky, které již byly podniknuty nejen na poli legislativy. Diskutovali jsme nad bariérami plynulého přechodu OZP z pasivity do pracovního uplatnění a nad možnostmi, které lze realizovat v rámci regionální spolupráce. Kulatý stůl ve Zlíně je dalším v řadě, který navazuje na konferenci AZZP v Senátu ze září 2016 v rámci kampaně Měníme zažité postoje - Vracíme zdravotně postižené do života.

Číst dál...

Také v letošním roce pokračujeme v organizaci kulatých stolů. Letošní 1. kulatý stůl se konal 27. února na půdě Úřadu práce v Táboře. Cílem setkání bylo na regionální úrovni promluvit s představiteli regionu o reformě systému podpory pracovního uplatnění OZP a o možnostech, které lze realizovat v rámci regionální spolupráce. Kulatý stůl navazuje na konferenci AZZP v Senátu ze září 2016 v rámci kampaně Měníme zažité postoje - Vracíme zdravotně postižené do života.

Záštitu nad pořádanou akcí převzala místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR Ing. Radka Maxová. Kulatý stůl jsme pořádali ve spolupráci s pobočkou Úřadu práce ČR Krajskou pobočkou v Českých Budějovicích.

Číst dál...

V rámci pořádaného kulatého stolu na ÚP v Táboře proběhla v pondělí 27. února 2017 v dopoledních hodinách prohlídka areálu výrobního družstva invalidů DITA. Hostitelské role se ujala paní Ing. Eva Samcová (předsedkyně představenstva) a paní Alena Dušková (místopředsedkyně představenstva).

Prohlídky výrobního družstva se zúčastnil JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek MPSV ČR, Ing. Radka Maxová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, zástupkyně Úřadu práce - kontaktního pracoviště v Táboře - a zástupci AZZP ČR.

Číst dál...

Na návrh poslance Miroslava Opálky se 19. ledna uskutečnil společný kulatý stůl tří podvýborů výboru pro sociální politiku, jehož se účastnili prakticky všichni jeho členové.

Mimo poslanců, zástupců MPSV ČR, NROZP se zúčastnili i zástupci zaměstnavatelů – KZPS ČR, AZZP ČR, SČMVD i KZZP ČR.

Číst dál...

V pondělí 7. listopadu se na půdě Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové uskutečnil kulatý stůl k reformě systému podpory zaměstnávání OZP. Záštitu nad pořádanou akcí převzala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Radka Maxová.

Kulatý stůl navazoval na podzimní konferenci v Senátu na téma Reforma podpory pracovního uplatnění OZP v rámci kampaně Měníme zažité postoje - Vracíme zdravotně postižené do života a soustředil se na potíže prostupnosti systému pro OZP. S přípravou výrazně pomohla společnost Práce invalidů s.r.o. – aktivní člen AZZP v regionu. Zúčastnili se pozvaní zástupci odborné veřejnosti z oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, úřadů práce, zaměstnavatelé i zástupci krajských a městských úřadů. Přestože se z vážných důvodů omluvili zástupci senátu, sněmovny i vedení MPSV ČR, diskuse ukázala na řadu problémů, často chronických, které zasluhují systémové řešení.

Číst dál...

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení