18. září 2017 pořádala AZZP ČR již popáté regionální kulatý stůl zaměřený na reformu podpory zaměstnávání OZP. Tentokrát zamířila na severní Moravu – na Ostravsko. Dopoledne si někteří pozvaní účastníci prohlédli Výrobní družstvo Vkus ve Frýdku-Místku, kde v úvodu předsedkyně představenstva Zdeňka Děcká zajímavým způsobem seznámila hosty s historií družstva, s jeho aktuálními úspěchy a problémy. Následovala prohlídka provozu spojená s výkladem místopředsedkyně družstva paní Moniky Rýparové. V odpoledních hodinách se konal vlastní kulatý stůl pod záštitou a za účasti senátora Petra Koliby organizovaný ve spolupráci s krajskou hospodářskou komorou MsK. O kulatý stůl byl zájem tak velký, že někteří přihlášení museli být odmítnuti z důvodu kapacity jednacího sálu.

V proslulé administrativní budově č. 21 firmy Baťa ve Zlíně se konal 20. března další kulatý stůl, který jsme pořádali pod záštitou senátora a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka ve spolupráci s Úřadem práce ČR - Krajskou pobočkou ve Zlíně.

Na setkání jsme seznámili představitele regionu s potřebnými systémovými změnami a s kroky, které již byly podniknuty nejen na poli legislativy. Diskutovali jsme nad bariérami plynulého přechodu OZP z pasivity do pracovního uplatnění a nad možnostmi, které lze realizovat v rámci regionální spolupráce. Kulatý stůl ve Zlíně je dalším v řadě, který navazuje na konferenci AZZP v Senátu ze září 2016 v rámci kampaně Měníme zažité postoje - Vracíme zdravotně postižené do života.

Také v letošním roce pokračujeme v organizaci kulatých stolů. Letošní 1. kulatý stůl se konal 27. února na půdě Úřadu práce v Táboře. Cílem setkání bylo na regionální úrovni promluvit s představiteli regionu o reformě systému podpory pracovního uplatnění OZP a o možnostech, které lze realizovat v rámci regionální spolupráce. Kulatý stůl navazuje na konferenci AZZP v Senátu ze září 2016 v rámci kampaně Měníme zažité postoje - Vracíme zdravotně postižené do života.

Záštitu nad pořádanou akcí převzala místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR Ing. Radka Maxová. Kulatý stůl jsme pořádali ve spolupráci s pobočkou Úřadu práce ČR Krajskou pobočkou v Českých Budějovicích.

V rámci pořádaného kulatého stolu na ÚP v Táboře proběhla v pondělí 27. února 2017 v dopoledních hodinách prohlídka areálu výrobního družstva invalidů DITA. Hostitelské role se ujala paní Ing. Eva Samcová (předsedkyně představenstva) a paní Alena Dušková (místopředsedkyně představenstva).

Prohlídky výrobního družstva se zúčastnil JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek MPSV ČR, Ing. Radka Maxová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, zástupkyně Úřadu práce - kontaktního pracoviště v Táboře - a zástupci AZZP ČR.

Na návrh poslance Miroslava Opálky se 19. ledna uskutečnil společný kulatý stůl tří podvýborů výboru pro sociální politiku, jehož se účastnili prakticky všichni jeho členové.

Mimo poslanců, zástupců MPSV ČR, NROZP se zúčastnili i zástupci zaměstnavatelů – KZPS ČR, AZZP ČR, SČMVD i KZZP ČR.

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení