Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ke znění účinnému od 1. 1. 2012.

Zákonem č. 367/2011 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2012 novelizován zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti") mimo jiné i v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením.

V § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti je zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,

Přibývá dotazů týkajících se rozsahu změn v uplatnění náhradního plnění v roce 2012. Jak ze strany běžných zaměstnavatelů, tak ze strany ZZP. Je zřejmé, že změny mají větší dosah než se na první pohled zdálo. Tak, jak postupně vyjasňujeme jednotlivé detaily, připravujeme rozsáhlou revizi a aktualizaci webu www.nahradniplneni.cz. Brzy se obrátíme na zainteresované ZZP s požadavkem na revizi údajů a případnou aktualizaci firemních prezentací.

Členové AZZP ČR mají na členských stránkách již dnes dílčí doporučení k postupu v roce 2012 (více).

Návrh nařízení Vlády ČR k minimální mzdě nebyl pro 1. pololetí 2012 nakonec přijat.

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení