Český statistický úřad dnes ráno zveřejnil hodnotu průměrné mzdy za 1.-3. čtvrtletní, která je rozhodující pro výpočet limitů náhradního plnění. Její hodnota je 28 761 Kč a limity jsou následující:

Průměrná mzda za 1. - 3. čtvrtletí 2017 28 761 Kč
2,5násobek průměrné mzdy 71 903 Kč
7násobek průměrné mzdy 201 327 Kč
28násobek průměrné mzdy 805 308 Kč

Statistický úřad zveřejnil hodnoty průměrné měsíční mzdy za 1.-3. čtvrtletí 2016, které jsou určující pro násobky a limity dle zákona o zaměstnanosti

Přehled a porovnání:       2016       2015
Průměrná měsíční mzda za 1. - 3. Q   27 000   25 903
2,5 násobek   67 500   64 758
7 násobek   189 000   181 321
36 násobek   972 000   932 508
28 násobek 1)   756 000   x
1) Návrh MPSV pro rok 2017        

ČSÚ informoval na svých stránkách o nových hodnotách průměrné mzdy za 1.-3. Q 2015, které jsou rozhodné pro ekvivalenty a násobky v roce 2016.

Průměrná mzda za 1. - 3. Q 2015       25 903 Kč
2,5 násobek činí   64 758 Kč
7 násobek   181 321 Kč
36 násobek   932 508 Kč

Český statistický úřad zveřejnil údaj o průměrné měsíční mzdě za 1.-3. čtvrtletí 2014, jejíž hodnota je základem pro výpočet násobků v rámci části III. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pro rok 2015.

 

Hodnota průměrné mzdy za 1. - 3. Q 2014                               25 179,-
2,5násobek 62 948,-
7násobek 176 253,-
36násobek 906 444,-

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení