Platné znění části nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Schválené Vládou ČR s účinností od 1. srpna 2013 zde.

§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví

a) výši základní sazby minimální mzdy, výši další sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy,

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení