Ministerstvo práce a sociálních věcí již zveřejňuje na odkazu http://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/seznam-dodavatelu-np aktuální seznam potenciálních dodavatelů náhradního plnění ověřených úřadem práce. 

Potenciální odběratel tedy může snadno ověřit nejen oprávnění zvoleného dodavatele, ale i výši jeho ročního limitu, případně počtu zaměstnaných OZP ve čtvrtletích. 

Na včerejším jednání rozhodla vláda podle očekávání o dalším zvýšení minimální mzdy a zaručených mzdových tarifů. Zvýšení na částku 12 200 Kč znamená celkový růst nároku za posledních pět let o více jak 50 %, v případě invalidních zaměstnanců s nízkým výkonem činí tento nárůst obludných 103 %.

Pokud by došlo ke schválení zvýšení podpory § 78 podle zatím nerozhodnutého návrhu vráceného senátem, i tak by došlo ke zvýšení limitu podpory pouze o 30 %.

Pozitivní na tomto rozhodnutí je, že pozměňovací návrh se ve sněmovně nebude již opírat o „předpokládané“ zvýšení minimální mzdy pro rok 2018, ale o definitivní částku.

Dne 30.3.2017 byla ve Sbírce zákonů v částce 36 zveřejněna novela č. 93/2017 Sb., zákona o zaměstnanosti, která umožňuje žádat o příspěvek za 1. čtvrtletí 2017 již v upravené výši mzdové složky.
Nově činí limit příspěvku na OZP celkem 12 200 Kč měsíčně.

Vláda ČR 22.3.2017 projednala návrh novely zákona o zaměstnanosti, obsahující důležité změny:

  • změnu struktury příspěvku dle § 78,
  • zařazení uznaných ZZP do veřejného seznamu a povinnost psát roční zprávy,
  • zrušení vymezených CHPM a jejich nahrazení uznáním zaměstnavatele,
  • rozdělení režimu podpory OZP na volném trhu práce a u zaměstnavatelů s více než 50 % osob se zdravotním znevýhodněním,
  • snížení ročního limitu náhradního plnění na 28násobek (2018).

Návrh, který prošel vládou bez problémů, je připraven do 1. čtení následující schůze sněmovny, která začíná 5.4.2017.

Vzhledem k tomu, že již byl diskutován na kulatém stole výboru pro sociální politiku, který jsme iniciovali již v lednu tohoto roku, nepředpokládáme věcné problémy. Problémem může být jen čas a nevyzpytatelná politická situace - do konce pololetí zbývají tři měsíce.

Senát projednal a schválil 8. března bez výhrad vládní novelu zákona o zaměstnanosti obsahující mimo jiné zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání OZP dle § 78 zákona o částku 700 Kč. Zvýšení tohoto příspěvků je kompenzací za zvýšení nároku na minimální mzdu invalidním zaměstnancům.

Návrh byl schválen 47 senátory ze 47 přítomných - tedy jednomyslně. Zbývá podpis prezidenta, aby se novela mohla objevit ve Sbírce zákonů do konce března. Schválená novela zákona o zaměstnanosti nabude účinnosti zpětně, a to od 1. ledna 2017.

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení