Dne 30.3.2017 byla ve Sbírce zákonů v částce 36 zveřejněna novela č. 93/2017 Sb., zákona o zaměstnanosti, která umožňuje žádat o příspěvek za 1. čtvrtletí 2017 již v upravené výši mzdové složky.
Nově činí limit příspěvku na OZP celkem 12 200 Kč měsíčně.

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení