Na včerejším jednání rozhodla vláda podle očekávání o dalším zvýšení minimální mzdy a zaručených mzdových tarifů. Zvýšení na částku 12 200 Kč znamená celkový růst nároku za posledních pět let o více jak 50 %, v případě invalidních zaměstnanců s nízkým výkonem činí tento nárůst obludných 103 %.

Pokud by došlo ke schválení zvýšení podpory § 78 podle zatím nerozhodnutého návrhu vráceného senátem, i tak by došlo ke zvýšení limitu podpory pouze o 30 %.

Pozitivní na tomto rozhodnutí je, že pozměňovací návrh se ve sněmovně nebude již opírat o „předpokládané“ zvýšení minimální mzdy pro rok 2018, ale o definitivní částku.

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení