V Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové se 19.4.2017 uskutečnil Veletrh sociálního podnikání, který pořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Na veletrh přijelo téměř sto účastníků, kteří měli možnost účastnit se konference s ním spojené. V prezentacích konference se účastníci seznámili s Regionálním centrem podpory sociálního podnikání a s jeho fungováním. Dále se mohli dovědět, jak odpovědně zadávat veřejné zakázky a jaké možnosti financování (operační programy) a poradenství jsou jim v oblasti sociálního podnikání k dispozici.

AZZP ČR zastupoval Ing. Zdeněk Věchet, který zde v krátkosti představil její činnost a působnost. Ve svém příspěvku hovořil také o legislativních i nelegislativních změnách a o vývoji jednání v oblasti podpory zaměstnávání OZP a náhradního plnění. AZZP zde prezentovala své cíle, hodnoty a aktivity také na svém veletržním stánku s doprovodnými materiály.

Kromě toho byly na konferenci veletrhu prezentovány základní informace, aspekty i problémy sociálního zemědělství i několik úspěšných projektů sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Na veletrhu se prezentovalo cca 20 subjektů právě z tohoto kraje. Byl rovněž představen nový katalog Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji.

Prezentace z dopolední konference i odpoledních workshopů naleznete ke stažení na stránkách Centra investic, rozvoje a inovací.

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení