Statistický úřad zveřejnil hodnoty průměrné měsíční mzdy za 1.-3. čtvrtletí 2016, které jsou určující pro násobky a limity dle zákona o zaměstnanosti

Přehled a porovnání:       2016       2015
Průměrná měsíční mzda za 1. - 3. Q   27 000   25 903
2,5 násobek   67 500   64 758
7 násobek   189 000   181 321
36 násobek   972 000   932 508
28 násobek 1)   756 000   x
1) Návrh MPSV pro rok 2017        

ČSÚ informoval na svých stránkách o nových hodnotách průměrné mzdy za 1.-3. Q 2015, které jsou rozhodné pro ekvivalenty a násobky v roce 2016.

Průměrná mzda za 1. - 3. Q 2015       25 903 Kč
2,5 násobek činí   64 758 Kč
7 násobek   181 321 Kč
36 násobek   932 508 Kč

Český statistický úřad zveřejnil údaj o průměrné měsíční mzdě za 1.-3. čtvrtletí 2014, jejíž hodnota je základem pro výpočet násobků v rámci části III. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pro rok 2015.

 

Hodnota průměrné mzdy za 1. - 3. Q 2014                               25 179,-
2,5násobek 62 948,-
7násobek 176 253,-
36násobek 906 444,-

Ve Sbírce zákonů č. 390/2010 v částce 140 na straně 5233 ze dne 8.12.2010 bylo uveřejněno sdělení MPSV ČR o vyhlášení průměrné mzdy v NH za 1.-3.Q.2010  pro účely zákona o zaměstnanosti (§§ 57,77,82,113 a 125 zákona č.435/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů) činí 23 324,- Kč.

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení