Jsme rádi, že mezi našimi členy najdeme příklady lidí aktivních a cílevědomých. Mezi takové nesporně patří i Bc. Michal Vejprava, který letos samostatně pod hlavičkou Centra pracovní rehabilitace, jehož je ředitelem, zorganizoval již tradiční setkání regionálních zástupců organizací zajímajících se o rehabilitaci osob se zdravotním postižením, tentokrát s podporou univerzity.

Život se s mnohými z nás nemazlí, a tak se někdy stane, že my sami, nebo někdo z našich blízkých prodělá vážnou nemoc či úraz a stane se závislým na pomoci druhých. Nebo se už narodil se zdravotním handicapem. V běžném životě pak podstupuje několik typů rehabilitací. Ta první v řadě je zdravotní, kdy nemocného obrazně řečeno postaví na nohy, a současně se dozví, kam dál jej jeho omezení „pustí“. Současně probíhá takzvaná sociální rehabilitace, kdy člověk s dlouhodobým či trvalým onemocněním získá některou z možných finančních podpor a dávek. Ve většině případů v tomto bodě na spoustu dalších měsíců a let končí.

V tom lepším případě na sociální rehabilitaci navazuje rehabilitace vzdělávací a pracovní. V těchto článcích pomyslného řetězce koordinované rehabilitace odborníci pomohou zjistit možnosti a schopnosti občana s handicapem a pomohou najít možnosti dalšího vzdělávání a rekvalifikace, na nějž navazuje pracovní uplatnění. Výsledkem je maximální soběstačnost a dobrý pocit z  uvědomění si své hodnoty ve své rodině a ve společnosti. To je ideální systém, který dnes, bohužel, moc nefunguje.

„Naše společnost se více než 13 let zabývá návratem osob se zdravotním postižením do pracovního života a tím pádem také návratem do přirozených sociálních vztahů. Na této cestě se, bohužel, stále setkávám se životními příběhy lidí, kteří i přes veškerou svoji snahu a zájem nenalézají své místo ve společnosti. Po ukončení zdravotní, pedagogické, nebo sociální rehabilitace nevědí, na koho se obrátit a po několika nezdarech při snaze nalézt zaměstnání se stávají sociálně vyloučení. Uvědomuji si proto, že je v zájmu celé společnosti nutné hledat a nalézat partnery v dalších oblastech rehabilitace,“ říká ředitel Centra pracovní rehabilitace Hradec Králové Michal Vejprava, který 12. února uspořádal v prostorách Univerzity Hradec Králové odborný seminář na téma Mýty a skutečnost při rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Pozval na něj odborníky ze státní správy a samosprávy a kolegy z praxe, kteří se v Královéhradeckém a Pardubickém kraji profesně zabývají zdravotní, vzdělávací, sociální a pracovní rehabilitací osob se zdravotním postižením. Potřebnost takovéto iniciativy uznali a svými záštitami podpořili hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a primátor Hradce Králové Zdeněk Fink.

Smyslem pracovního setkání bylo tedy přispět k tomu, aby občan, který se narodil s postižením, nebo prodělal vážnou nemoc či úraz, dostal včas a na správném místě informaci, co následně udělat a kam se obrátit, aby se mohl „odrazit“ od své částečné, nebo úplné závislosti a stal se více soběstačný. Velmi často totiž cesta hendikepovaného člověka skončí po vyčerpání některé z podpor v „začarovaném kruhu“, ze kterého se sám nedostane. Jsem přesvědčený, že velká většina z nás má stejný cíl pomáhat handicapovaným lidem od jejich závislosti. Je proto potřeba, aby každý specialista, kterého se péče o lidi se zdravotním postižením týká, znal svoji roli v procesu rehabilitace a znal napojení na další články pomyslného řetězu, na jehož konci je sebevědomý, rehabilitovaný člověk, který našel své uplatnění ve společnosti podle svých schopností a možností.

„Proto bylo primárním cílem semináře poznat se navzájem, seznámit se s důvody našeho chování a jednání, možnostmi a bariérami legislativy a ekonomiky našich činností. Vedlejším, ale neméně důležitým cílem pak bylo nastartovat spolupráci ve prospěch našich spoluobčanů. A to se nám, soudě podle vyjádření přítomných, podařilo,“ uzavřel Michal Vejprava.

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení