Sněm AZZP ČR se uskutečnil 19. května 2017 na tradičním místě v hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, letos jako volební.

Sněm projednal zprávy Výkonné rady a Kontrolní komise včetně hospodaření, schválil rozpočet na rok 2017. Zprávy i diskuse se kromě interních záležitostí zabývaly nejen výsledky legislativních jednání a návrhů, jejichž projednání ve sněmovně a v senátu je ohroženo nestabilní politickou situací. Sněm se vyjádřil i ke strategii budování systému podpory zaměstnávání OZP s větším důrazem na obchodní, podnikatelský i investiční rozvoj, bez něhož nelze zajistit ani osobní a profesní rozvoj zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Jen tak může prostředí zaměstnavatelů OZP plnit svoji žádoucí integrační roli.

V posledních měsících zcela ustoupily do pozadí pilíře skutečné reformy, o nichž jsme se dohodli počátkem roku: kontrolní systém (certifikace + registrace náhradního plnění), podpora rozvoje a konkurenceschopnosti plus propagace a vzdělávání.

Dnes se definitivně podařilo dohodnout, že v rámci tradiční účasti SČMVD na veletrhu REHAPROTEX v Brně se ve středu dne 19.10.2011 uskuteční seminář, na kterém bude možno diskutovat o těchto tématech, účast přislíbili předsedkyně podvýboru a poslankyně PS PČR Lenka Kohoutová a náměstek MPSV ČR Mgr. Karel Machotka.

Členové AZZP obdrží pozvánky rozešleme během týdne.

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení