V prostorách Regionální hospodářské komory v Brně a ve spolupráci se SČMVD se uskutečnil další ze série kulatých stolů zaměřených na reformu podpory pracovního uplatnění OZP, k němuž byli pozváni především účastníci z Jihomoravského kraje. Záštitu poskytl místopředseda výboru Senátu PČR senátor Jan Žaloudík, který se z důvodu zahraniční cesty omluvil. Pravděpodobně z důvodu složité povolební situace si neudělal čas nikdo z pozvaných poslanců zvolených v regionu. Jednání se osobně účastnila ochránkyně lidských práv Anna Šabatová, která ve svém úvodu informovala o nové kompetenci úřadu VOP vztahující se k monitoringu Úmluvy práv osob se zdravotním postižením OSN, ratifikované ČR. Úřad postupně tvoří personální kapacitu pro tuto roli, v níž najdou uplatnění i kvalifikované osoby se zdravotním postižením, pro které je úřad připraven vytvořit nezbytné podmínky. V současné době připravuje místa pro dvě vozíčkářky.

18. září 2017 pořádala AZZP ČR již popáté regionální kulatý stůl zaměřený na reformu podpory zaměstnávání OZP. Tentokrát zamířila na severní Moravu – na Ostravsko. Dopoledne si někteří pozvaní účastníci prohlédli Výrobní družstvo Vkus ve Frýdku-Místku, kde v úvodu předsedkyně představenstva Zdeňka Děcká zajímavým způsobem seznámila hosty s historií družstva, s jeho aktuálními úspěchy a problémy. Následovala prohlídka provozu spojená s výkladem místopředsedkyně družstva paní Moniky Rýparové. V odpoledních hodinách se konal vlastní kulatý stůl pod záštitou a za účasti senátora Petra Koliby organizovaný ve spolupráci s krajskou hospodářskou komorou MsK. O kulatý stůl byl zájem tak velký, že někteří přihlášení museli být odmítnuti z důvodu kapacity jednacího sálu.

V proslulé administrativní budově č. 21 firmy Baťa ve Zlíně se konal 20. března další kulatý stůl, který jsme pořádali pod záštitou senátora a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka ve spolupráci s Úřadem práce ČR - Krajskou pobočkou ve Zlíně.

Na setkání jsme seznámili představitele regionu s potřebnými systémovými změnami a s kroky, které již byly podniknuty nejen na poli legislativy. Diskutovali jsme nad bariérami plynulého přechodu OZP z pasivity do pracovního uplatnění a nad možnostmi, které lze realizovat v rámci regionální spolupráce. Kulatý stůl ve Zlíně je dalším v řadě, který navazuje na konferenci AZZP v Senátu ze září 2016 v rámci kampaně Měníme zažité postoje - Vracíme zdravotně postižené do života.

Také v letošním roce pokračujeme v organizaci kulatých stolů. Letošní 1. kulatý stůl se konal 27. února na půdě Úřadu práce v Táboře. Cílem setkání bylo na regionální úrovni promluvit s představiteli regionu o reformě systému podpory pracovního uplatnění OZP a o možnostech, které lze realizovat v rámci regionální spolupráce. Kulatý stůl navazuje na konferenci AZZP v Senátu ze září 2016 v rámci kampaně Měníme zažité postoje - Vracíme zdravotně postižené do života.

Záštitu nad pořádanou akcí převzala místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR Ing. Radka Maxová. Kulatý stůl jsme pořádali ve spolupráci s pobočkou Úřadu práce ČR Krajskou pobočkou v Českých Budějovicích.

V rámci pořádaného kulatého stolu na ÚP v Táboře proběhla v pondělí 27. února 2017 v dopoledních hodinách prohlídka areálu výrobního družstva invalidů DITA. Hostitelské role se ujala paní Ing. Eva Samcová (předsedkyně představenstva) a paní Alena Dušková (místopředsedkyně představenstva).

Prohlídky výrobního družstva se zúčastnil JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek MPSV ČR, Ing. Radka Maxová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, zástupkyně Úřadu práce - kontaktního pracoviště v Táboře - a zástupci AZZP ČR.

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení