Výkonná rada AZZP ČR se rozhodla každoročně oceňovat významné osobnosti za celoživotní přínos ke společenské odpovědnosti ve prospěch znevýhodněných osob na trhu práce.

Oceněné osoby věnovaly významnou část své práce a svého života iniciativě, která různým způsobem a v různých podmínkách pomáhá poskytnout smysluplnou práci lidem se zdravotním postižením.

 


předseda družstva INTEGRA Zlín

Známe jej mnoho let jako otevřeného člověka, který se nebojí prezentovat i názory odlišné od většiny a domyslet návrhy do detailů a souvislostí.

Kromě předsednictví v družstvu je i dlouholetý člen Výkonné rady AZZP ČR a Kontrolní komise SČMVD. Člověk, podnikatel a spolupracovník, který nejen dokázal stabilizovat a udržet v kondici firmu, kterou již 28 let řídí, ale který vždy přichází s unikátními návrhy řešení a dokáže se podílet na jejich využití.

prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Člověk s nadhledem, schopností naslouchat a vystihnout jádro problému, získat pozornost a sympatie okolí i pro nepopulární názory. Tak jej známe mnoho let, kdy jsme se s ním potkávali a potkáváme v jeho mnoha významných rolích i mimo ně.

Podnikatel, dlouholetý předseda SČMVD, dnes člen tripartity a prezident KZPS ČR. Pana Wiesnera známe jako výraznou a aktivní osobnost, která stála vždy u iniciativ a jednání o systémovém řešení podpory zaměstnávání OZP již od devadesátých let minulého století, opírajíce se o osobní zkušenosti z podnikatelské praxe.

1. místopředsedkyně Senátu PČR

Zkušená politička, bravurní řečník, přitom ale hluboce lidská a přátelská. Takovou ji známe v situacích nejen formálních a diplomatických.

Zakladatelka a ředitelka školy Svítání, dlouholetá podporovatelka systémového řešení rehabilitace a pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením v ČR. Paní místopředsedkyně Horská se i v posledním období významným způsobem zasloužila o úspěšné projednání a schválení novel zákona o zaměstnanosti, připravovaných v konstruktivní spolupráci partnerů.   

předseda AZZP ČR

Třetím oceněným je člověk, který přes své vážné zdravotní postižení dokázal nejen vybudovat firmu, která dala pracovní příležitost desítkám lidí, ale po 25 letech ji v dobré kondici předal svému nástupci. Pan Josef Šulc mimo to od roku 2001 nepřetržitě zastává funkci předsedy AZZP ČR.

Svou přirozenou autoritou dokázal vždy stmelovat rostoucí členskou základnu a mnohdy ne úplně jednotné názory. Byl vždy tam, kde bylo potřeba, a významně tak přispěl k dnešní prestiži největšího sdružení tohoto typu v ČR. Za jeho celoživotní přínos mu děkujeme.

statutární ředitel společnosti JUTA a senátor

Dalším oceněným je člověk, který vynikl v podnikatelském světěje tvůrcem současného úspěchu jedné z největších ryze českých obchodních společností JUTA Dvůr Králové. Pan senátor Jiří Hlavatý je propagátorem a praktickým realizátorem společenské odpovědnosti podnikání, která je jednou z perspektivních cest k integraci lidí s postižením na trh práce.

Je zároveň nositelem řady ocenění. Oceňujeme osvíceného člověka, který svými názory a jednáním ukazuje cestu od povinností, kvót a sankcí k dobrovolnému uvědomělému využití pracovního potenciálu znevýhodněných lidí podmínkách, které nejsou pro tuto skupinu nijak příznivé.

Další články...

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení