Tématické materiály k programu konference

AZZP vždy vedla konstruktivní dialog s vládou i MPSV ČR
Novely ZoZ od roku 2001, na kterých se AZZP podílela
60 % výdajů na podporu OZP se vrací do státního rozpočtu
Skutečné roční výdaje SR na podp. OZP jsou pouze 55 tis. Kč
Pouze 47 % OZP pracuje na kvalifikovaných pozicích
ZZP jsou již 10 let bez dosažitelné investiční podpory
Necitlivý růst MM je překážkou vstupu OZP do zaměstnání
OZZ jsou v evidenci ÚP bez zájmu zaměstnavatelů
Podpora OZZ je pouze 46 % podpory OZP 1. st. ID

Představení AZZP ČR, členů asociace a příběhy zaměstnanců

AZZP - její činnosti a profil
Úspěšné příběhy zaměstnavatelů
Úspěšné příběhy zaměstanců
Zdravotní postižení a OZP
Role mzdy je stejná u ZZP i ostatních zaměstnavatelů
Kdo jsou zaměstnavatelé s více než 50 % OZP