Znění zákona 435/2004Sb. od 1.10.2017

(Vybrané § vztahující se k podpoře zaměstnávání OZP)

Nová úprava agenturního zaměstnávání je obsažena v § 58-66. Podstatné je, že na dočasně přidělené zaměstnance v rámci agenturního zaměstnávání nelze čerpat příspěvek podle § 78.

Číst dál...

Znění zákona 435/2004Sb. od 1.4.2016

(Vybrané § vztahující se k podpoře zaměstnávání OZP)

§ 66

Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu

Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního předpisu.42) Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, nebo modrá karta modrá karta nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání.

Číst dál...

Nové znění zákona č. 435/2004 Sb. dle novely přijaté zákonem č. 136/2014 Sb. platné od 22.7.2014, resp. od 1.1.2015.

(Vybrané §§ vztahující se k podpoře zaměstnávání OZP)

Legenda:

  • Přijaté změny nebo zrušená ustanovení

  • Komentář AZZP ČR a SČMVD

Číst dál...

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Změna: 202/2005 Sb., Změna: 168/2005 Sb., Změna: 253/2005 Sb.,Změna: 428/2005 Sb.,Změna: 350/2005 Sb.,Změna: 495/2005 Sb.,

Změna: 382/2005 Sb.,  413/2005 Sb.,  444/2005 Sb., Změna: 161/2006 Sb., Změna: 264/2006 Sb. (část), Změna: 109/2006 Sb., 115/2006 Sb., Změna: 214/2006 Sb., Změna: 165/2006 Sb., Změna: 109/2006 Sb. (část), 112/2006 Sb. , 264/2006 Sb., Změna: 159/2007 Sb., Změna: 181/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 379/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Číst dál...

Tématický web

Reklama členů

Partnerská sdružení